Mestre ernæring og fysisk aktivitet

Mestre ernæring og fysisk aktivitet kort fortalt

Vi ønsker å etablere et kompetansesenter for barn, som skal være et alternativ til SFO. På dette senteret får alle barn oppnådd de nasjonale anbefalingene om fysisk aktivitet, og får sunn mat hver dag.

Forskning viser at barn fra lav sosioøkonomisk status er mer inaktive og er mer overvektige enn barn fra høyere sosiale lag. Dette senteret ønsker å få støtte fra kommunen til å dekke plass til barn fra lavere sosiale lag. Familier med samlet inntekt over 550.000kr må betale selv.

Det finnes ingen slike SFO i Vestfold idag. Dette senteret blir en konkurranse til nåværende SFO, og har som ambisjon og bli en nasjonal kjede, hvor dagens SFO blir lagt ned og private aktører kommer opp som erstattere, slik at dagens støtte til SFO fra kommunale midler går i fremtiden til private SFO kjeder.

Ta del i prosjektet

Investér tid, penger, eller skap et partnerskap

Jeg vil investere! - Klikk herHva mener du?

InnoScore

6 / 10

Økonomi

kr 1 000 000

Business Angels

kr 130 000

Praktisk


Idé


VestfoldHovedsamarbeidspartnereOpen Innovation Lab of Norway
NorBAN

Partnere


DNV GL
IKT Norge
Opera
Telenor

PWC
Investinor
Start Norge
Partnership for Change

Simula
Seed Forum
Argentum

Mediepartnere


Computerworld
Ukeavisen LedelseInnoBørs - En samfunnsnyttig tjeneste levert av Innovate AS © 2024
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at InnoBørs er en formidlingstjeneste, og ikke en reell børs i ordets rette forstand.

Design og drift: Mediamakeriet