Bestill listing

Fyll ut skjemaet nedenfor.
NB: Alle felter må fylles ut.

Hvor holder hovedteamet til? Skriv inn fylke eller land dersom i utlandet.

Du kan bli kontaktet via e-post i etterkant av bestillingen for innsamling av mer informasjon om din idé.

BASIS

12 måneder listing
Gratis oppdatering av informasjon én gang.

Gratis

Velg:

"

1. Bakgrunn og formål

Innovate hjelper gründere, investorer og andre gode hjelpere med kapital, kommunikasjon og kompetanse for å lykkes. Det gjøres oppmerksom på at Innovate`s hovedmål er å koble de gode ideene med de riktige investorene, og ikke drive børsvirksomhet etter børsloven. I stedet oppfordres partene til å starte en dialog som forhåpentligvis gavner begge parter, og Norge som innovasjonssamfunn.

2. InnoBørs tjenester

Ved å undertegne denne avtalen noteres virksomheten på InnoBørs og man får tilgang til tjenester basert på hvilken pakke man velger. Innovate forbeholder seg retten til å endre tjeneste-innholdet når det anses nødvendig, samt retten til å avvise kunder ved redaksjonell vurdering.

3. Virksomhetens forpliktelser

Informasjon som virksomheten mottar i henhold til denne avtalen skal kun benyttes til de formål som følger av denne avtalen.

4. Innovates forpliktelser
Innovate er opptatt av at du som InnoBørs medlem opplever størst mulig verdi av medlemskapet og skal etter beste evne levere de tjenester som er beskrevet. Vi ber om forståelse for at enhver beslutning som tas på grunnlag av informasjon som virksomheten får gjennom denne avtalen, tas på eget ansvar og risiko. Innovate kan naturlig nok ikke påta seg noe ansvar, uttrykkelig eller underforstått, for at informasjonen er korrekt, oppdatert, fullstendig, nøyaktig eller relevant.

5. Varighet og oppsigelse

Avtalen trer i kraft ved dato for bestilling og gjelder for 12 måneder av gangen. Avtalen blir automatisk forlenget for ett år av gangen dersom en av partene ikke sier opp avtalen med to måneders skriftlig varsel.

6. Tvister

Tvist om avtalen skal søkes løst ved forhandling mellom partene. Dersom forhandlinger ikke fører frem innen 2 uker regnet fra da tvisten oppstod, skal saken avgjøres av de ordinære domstoler.Leveringstid: 7 - 14 virkedager


Du mottar en ordrebekreftelse via e-post i etterkant av bestillingen.
Alle priser er oppgitt i NOK eks. mva.
Tjenesten leveres av Innovate AS - Orgnr: 999 130 097
Fritjof Nansens Plass 9, 0160 Oslo - Telefon: 900 26 806 - E-post: post@innovate.no

Du er klar:

Et viktig steg for din virksomhet!HovedsamarbeidspartnereOpen Innovation Lab of Norway
NorBAN

Partnere


DNV GL
IKT Norge
Opera
Telenor

PWC
Investinor
Start Norge
Partnership for Change

Simula
Seed Forum
Argentum

Mediepartnere


Computerworld
Ukeavisen LedelseInnoBørs - En samfunnsnyttig tjeneste levert av Innovate AS © 2024
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at InnoBørs er en formidlingstjeneste, og ikke en reell børs i ordets rette forstand.

Design og drift: Mediamakeriet